Chuyến đến nội dung chính

Tôi có cần kết nối internet để chơi trò chơi không?